logo AGBI Eindhoven


wie

wat

waarom

hoe

FAQ

links

contact>>A.G.B.I. is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geluid, en helpt zowel bedrijven, overheden als particulieren. Het kan daarbij gaan om het verrichten van metingen, berekeningen en / of advieswerkzaamheden. A.G.B.I. staat voor:
ONAFHANKELIJK   AGBI heeft geen binding met bijvoorbeeld leveranciers. Voorzieningen worden zo omschreven dat u in principe zelf een leverancier of aannemer kunt kiezen.
OBJECTIEF Het resultaat van een meting is onafhankelijk van de persoon die de meting uit voert, of voor wie de meting wordt uitgevoerd. Geluid heeft een grote component op het gebied van perceptie waardoor het zich niet altijd goed laat vangen met alleen gezond verstand. Goed meten en rekenen is dan ook belangrijk.
TRANSPARANT Rapportages voor gebruik in procedures worden op een eenduidige en zo objectief mogelijke wijze gemaakt, zodat helder is wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd.
KENNIS AGBI is ontstaan vanuit een academische werktuigbouwkundige achtergrond. Inmiddels kan geput worden uit een schat aan kennis en ervaring. Door de werkwijze van AGBI kunnen ervaringen uit de verschillende vakgebieden en bedrijfstypen worden gecombineerd.
PRAGMATISCH Tussen tijd (en kosten) en de kwaliteit van het werk bestaat altijd een spanningsveld. De gekozen werkwijze en oplossing moet dan ook goed passen bij het probleem. Uitgangspunt is: "Niet te moeilijk, maar wel technisch correct".
KRITISCH AGBI kijkt kritisch naar het probleem en de gekozen oplossing. Er wordt niet zomaar gekozen voor een standaard werkwijze of oplossing. AGBI is ook kritisch ten aanzien van de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om uitgangspunten voor een onderzoek, of zelfs de noodzaak daarvan.
SAMENWERKEN Een kritische en analytische blik vanuit een ander oogpunt kan zeer nuttig zijn bij het maken van goede afwegingen. AGBI kan door frisse inzichten, juist door de werkzaamheden in de verschillende sectoren, goed optreden als sparring-partner. Maar AGBI werkt ook geregeld samen met collega-adviesbureaus op basis van gelijkwaardigheid.

website@agbi.nl