logo AGBI Eindhoven


wie

wat

waarom

hoe

FAQ

links

contact>>A.G.B.I. is een adviesbureau op het gebied van geluid in de meest brede zin, met bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van vergunningverlening, advies omtrent maatregelen aan machines, ruimteakoestiek, en onderzoek van geluidklachten. Ook kunnen geluidmetingen gecombineerd worden met andere grootheden, zoals windsnelheden, voertuigsnelheden of motortoerentallen. Enkele voorbeelden:
INDUSTRIE Akoestisch onderzoek voor een milieu(omgevings)vergunning;

Assisteren bij controle- of handhavingsmetingen;

Advies voor het reduceren van geluid van machines of installaties;

Onderzoek en bemiddeling bij geluidklachten;

Beoordelen van een akoestisch rapport;

WINDENERGIE Metingen voor het bepalen van het (windsnelheidsafhankelijk) referentieniveau;

Berekening van de geluidbelasting op woningen bij plaatsing van een windturbine;

Controle van het geluidvermogenniveau van een windturbine;

Geluidmetingen aan een reeds geplaatste windturbine (bij klachten van omwonenden);

HORECA Het bepalen van het maximaal toelaatbaar geluidniveau voor muziekgeluid in een café of (feest)zaal;

Adviseren van (bouwkundige) voorzieningen voor (aanvullende) geluidisolatie;

Rekenen vooraf, en meten tijdens grote of kleine muziekevenementen;

Verbeteren van de akoestiek (galm, kleur, spraakverstaanbaarheid) van muziekruimtes en -zalen;

ARBO Inventarisatie in het kader van lawaai op de arbeidsplaats;

Advies voor het reduceren van geluid van machines;

Advies voor het reduceren of isoleren van geluid in of van ruimtes;

VOERTUIGEN Passeertests (EU);

Metingen in het kader van het meerjarenprogramma PIEK van de NOVEM (AgentschapNL);

Sparringpartner bij het reduceren van geluid in en om voertuigen;

INSTALLATIEGELUID Adviseren en controleren van geluideisen in een bestek;

Meten en beoordelen van het geluid van (luchtbehandelings)installaties in scholen en kantoren;

Berekenen van geluidniveaus van installaties;

Opleveringsmetingen;En verder nog werkzaamheden op het gebied van onder meer trillingen, laagfrequent geluid, verkeersgeluid, en bouw- en zaalakoestiek.

website@agbi.nl